Arriba / Dalt
toxicos-2
sala-toxics
folleto-toxicos
web-toxicos

Tòxics (in)visibles

 

Tòxics (in)visibles és una exposició, científica i artística, que invita a reflexionar sobre la complexitat dels processos que intervenen en l’establiment de la toxicitat d’una substància.

Es va muntar per primera vegada a la primavera de 2019 al Palau de Cerveró de València i viatjarà després per altres sales i institucions.

Ens vàrem encarregar de dissenyar la imatge de l’exposició, el cartell, el fullet de mà, el catàleg, els panells que componen l’exposició i, en definitiva, de tot el relatiu a la imatge gràfica i a la maquetació de continguts.

Tóxicos (in)visibles es una exposición, científica y artística, que invita a reflexionar sobre la complejidad de los procesos que intervienen en el establecimiento de la toxicidad de una sustancia.

Se montó por primera vez en la primavera de 2019 en el Palau de Cerveró de Valencia y viajará después por otras salas e instituciones.

Nos encargamos de diseñar la imagen de la exposición, el cartel, el folleto de mano, el catálogo, los paneles que componen la exposición y, en definitiva, de todo lo relativo a la imagen gráfica y a la maquetación de contenidos.

Cliente

Palau de Cerveró. Universitat de València

Año

2019

oficio, 1220-50. Tom. del lat. officium ‘servicio, función’, contracción de opificium, deriv. de opifex, -ficis, ‘artesano’ (y este, cpt. de opus ‘obra’ y facere ‘hacer’).